Regulamin

WG GALICJA regulamin 2018

 1. Udział w zawodach i aukcjach może wziąć każdy z wyjątkiem organizatora. Każdy uczestnik musi spełnić wszystkie warunki określone w regulaminie oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy. 
 2. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość gołębi lub drużyn rocznika 2018 Drużyna składa się z (4 gołębi + 1 rezerwowy gratis), który w razie konieczności zostanie automatycznie przypisany do podstawowego składu gdy jeden z gołębi nie dotrwa do lotów konkursowych bez konieczności opłaty. Jest to rywalizacja dodatkowa ( nie każdy uczestnik musi brać w niej udział). Gołąb musi spełniać następujące warunki: 
  • Musi być zaobrączkowany 
  • Musi posiadać kartę własności oraz rodowód 
  • Musi być w wieku odpowiednim do aklimatyzacji we wspólnym gołębniku (gołąb powinien umieć jeść i pić). 
 3. Gołębie niespełniające powyższych warunków nie będą przyjmowane. 
 4. Gołębie nieaktywne nie będą wkładane na loty konkursowe. 
 5. Przy rejestracji gołębi należy podać adres i numer telefonu zgłaszającego. 
 6. W dniu dostarczenia gołębie zostaną zaopatrzone w obrączkę elektroniczną. 
 7. Gołębie zostaną zaszczepione przez organizatora. 
 8. Termin zgłaszania gołębi od 28.09.2017. Płatności w dniu dostarczenia gołębia. 
 9. W dniu dostarczenia gołębia staje się on własnością organizatora. 
 10. Termin przyjmowania gołębi to od 11.04.2018 do 15.06.2018. 
 11. Pełna obsada gołębnika wynosi 500 sztuk. 
 12. Opłata za pojedynczego gołębia wynosi 300 zł(75€). Opłata za drużynę wynosi 1200 zł(300€). 
 13. Gołębie odbędą 6 lotów treningowych od 6 do 60 kilometrów i 5 lotów konkursowych od 120 do 420 kilometrów. 
 14. Po ostatnim locie konkursowym gołębie będą przeznaczone na licytację. Cena wywoławcza gołębia, to 200zł. Suma zlicytowanego gołębia dzielona będzie 50% na 50% między organizatorem, a byłym właścicielem gołębia, minus prowizja dla właściciela giełdy. Gołębie niezlicytowane może wykupić były właściciel gołębia za cenę 100 zł. Jeśli nie będzie zainteresowania gołębiem, gołąb zostaje do dyspozycji WG. 
 15. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom w ciągu 7 dni od końca licytacji. 
 16. Nadzór weterynaryjny będzie sprawowany 
 17. W punktacji drużynowej będzie liczona suma punktów gołębi zakwalifikowanych w konkursie na podstawie programu Tauris Derby z lotów konkursowych i Finału (gołąb musi przybyć w pierwszej dobie (w dniu wypuszczenia), w przypadku gdyby w dniu wypuszczenia nie dotarły 3 gołębie, w punktacji As liczone będą gołębie, które dotrą do gołębnika w drugiej dobie. 
 18. Gołębie na loty będą koszowane komisyjnie, odbędą się one z kabiny oddziałowej 0131 Libiąż. W skład komisji wejdą chętni uczestnicy oraz organizator. Liczebność komisji 3-5 osób. 
 19. Loty treningowe (od 10 km do 100 km) będą uzależnione od pogody oraz formy i stanu zdrowia gołębi. W locie finałowym wygrywa gołąb, który jako pierwszy zostanie skonstatowany w systemie Tauris. W przypadku, gdy dwa gołębie uzyskają ten sam czas przylotu i ten sam czas lotu, obydwa gołębie zajmują 1 miejsce ex aequo, a nagroda, która przewidziana jest na to miejsce wypłacona będzie po połowie 50%/50%. Czas mierzony jest do 3 miejsc po przecinku. Tak samo będzie miało to miejsce na pozostałych miejscach. 
 20. Nagrody z lotów konkursowych: miejsce I – nagroda pieniężna, miejsca II i III – puchary i dyplomy 
 21. Pierwsze 20 gołębi, które wróci z lotu finałowego, otrzyma dyplom. 
 22. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany długości i ilości lotów oraz zmiany terminów ze względu na pogodę lub inne przypadki losowe. 
 23. Relacje i wyniki będą ukazywać się na stronie internetowej: http://www.wg-galicja.pl. 
 24. Organizator informuje, że od nagrody pieniężnej opłaci podatek w obowiązującej wysokości do właściwego Urzędu Skarbowego w rozliczeniu rocznym. Kwota nagrody zostanie pomniejszona o kwotę podatku. 
 25. W wypadku wpłacenia całej kwoty, ale nie dostarczenia gołębi, kwota nie podlega zwrotowi i przechodzi na własność organizatora
 26. W późniejszym terminie, czyli po 5 maja będą przyjmowane gołębie tylko w szczególnych przypadkach, wyłącznie po uzgodnieniu z organizatorem. Co 2 tygodnie będzie odbywała się kontrola stanu gołębnika 
 27. Gołębie dostarczone na wspólny gołębnik w złym stanie zdrowotnym, z oznakami chorobowymi lub podejrzeniem o chorobę będą odsyłane natychmiast właścicielowi – uczestnikowi na jego koszt. 
 28. Kwotowa pula zostanie podana po zamknięciu rejestracji. Wartość nagród zostanie obliczona adekwatnie do listy przyjętych gołębi. 
 29. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lotów na WG z powodu zgłoszenia zbyt małej liczby gołębi.
 30. Wszystkie loty odbywają się wraz z oddziałem Libiąż-Alwernia-Spytkowice.
  • 1 lot konkursowy (ok 120 km) - Opole
  • 2 lot konkursowy (ok. 160 km) - Brzeg
  • 3 lot konkursowy (ok. 210 km) - Wrocław
  • 4 lot konkursowy (ok. 120 km) - Kostomłoty
  • Lot finałowy (ok. 420 km)
 31. W dniu lotu finałowego zorganizowana zostanie impreza dla uczestników oraz kibiców. 
 32. Nagrody (Przy obsadzie 500 szt gołębi) Wysokość nagród oraz liczba nagradzanych miejsc z lotów konkursowych zostanie procentowo obliczona do ilości przyjętych gołębi. Ostateczna lista z nagrodami zostanie ogłoszona po zamknięciu rejestracji:
  • Nagroda za I-IV lot konkursowy: 
   • 1 miejsce - 600zł puchar+dyplom 
   • 2 miejsce - 500zł puchar+dyplom 
   • 3 miejsce - 400zł puchar+dyplom 
  • Nagroda w locie finałowym: 
   • 1 miejsce - 15000zł +puchar+dyplom 
   • 2 miejsce - 10000zł +puchar+dyplom 
   • 3 miejsce - 5000zł +puchar+dyplom 
   • 4. miejsce - 3000zł +puchar+dyplom 
   • 5. miejsce - 2000zł +puchar+dyplom 
   • 6-10. miejsce - 600zł +puchar+dyplom 
   • 11-50 miejsce - 100zł +dyplom 
  • Nagroda w kategorii "Najlepsza drużyna": 
   • 1 miejsce - 4000zł +puchar+dyplom 
   • 2 miejsce - 2500zł +puchar+dyplom 
   • 3 miejsce - 1500zł +puchar+dyplom 
  • Nagroda kategoria "AS"
   • 1 miejsce - 1000zł +puchar+dyplom 
   • 2 miejsce - puchar+dyplom 
   • 3 miejsce - puchar+dyplom 

Nr konta bankowego  92 8444 0008 0020 0241 2395 0002

Organizator Jezierski Jacek Tel, 696 957 348

Opiekun/organizator gołębnika Januszkiewicz Henryk Tel./fax 32 627 14 63

Tel. 692 493 758
kontakt@wg-galicja.pl

Adres gołębnika

32-590 Libiąż
Ul, Dąbrowskiego 57

Adres do korespondencji i wysyłki gołębi

Januszkiewicz Henryk

32-590 Libiąż
Ul, Kolejowa 11 D